SMLUVNÍ PODMÍNKY PLAVBY

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Předmětem smlouvy je ustanovení smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem (dále „člen posádky“) movitého předmětu – lodě a souvisejících doplňkových služeb.
Za jednotlivé lodě má hlavní odpovědnost za řízení kapitán (dále „skipper“), proto skipperovi zůstává ponechána volba plavební trasy. Skipper rozhoduje o tom, kdy a kam se bude plout.
Každý člen posádky odpovídá sám za sebe a zbavuje skippera veškerého ručení, jestliže dojde ke škodě osob nebo předmětů způsobeného členem posádky.
Skipper bude výslovně zbaven veškerého ručení vůči členům posádky za osobní škodu, pokud by skipper přímo nezpůsobil zranění člena posádky, nebo se za ně nemusel odpovídat pro hrubou nedbalost. Každý člen posádky je sám odpovědný za své vlastní zdraví.
Předmětem ustanovení je použití lodi a jejího zařízení členy posádky včetně s tím spojeného přirozeného opotřebení lodi a jejího zařízení.
Dále jsou předmětem ustanovení obvyklé služby zástupce pronajímatele ve výchozím přístavu lodi a pojištění lodního trupu s vlastním zařízením lodi proti škodám a povinné ručení za loď.
Uzavřená pojištění nekryjí poškození osob na palubě, škody na předmětech vnesených na palubu, jakož i škody vzniklé z úmyslu nebo z hrubé nedbalosti. Při škodách vzniklých z úmyslu nebo hrubé nedbalosti se účastník vystavuje postihu.
PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE
Pořadatel zajistí pro akci loď se skipperem odpovídající počtu účastníků.
Pořadatel inkasuje za plavbu částku ve výši a za podmínek, které jsou uvedena na internetových stránkách u příslušné plavby. Součástí ceny jsou položky a doplňkové služby, které jsou uvedeny u ceny u příslušné plavby. Pořadatel zajistí služby skippera pro každou loď, který má odpovídající praxi, certifikaci, dovednosti a znalosti tamních vod.
Pořadatel ani kapitáni nemohou ovlivnit případné meteorologické problémy.
PODMÍNKY STORNA
1. splátka je vratná ve výši 50 % do dne splatnosti 2. splátky, po tomto termínu je 1. splátka 100 % stornována.
2. a 3. splátka podléhá 100% stornu.
Člen posádky může za sebe vyslat náhradu při zachování stejných smluvních podmínek.
PODMÍNKY STORNA V PŘÍPADĚ MEZINÁRODNÍHO LOCKDOWNU
Všechny splátky zůstávají na účtu poskytovatele lodi, charterové společnosti po dobu minimálně do konce léta 2022. Po zrušení lockdownu charterová společnost okamžitě uvolňuje a nabízí náhradní termín bez dodatečných příplatků.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA
Každý účastník je povinen se před akcí pojistit pro cestu do zahraničí. Doporučujeme se pojistit na kategorii rizikový sport a dále proti škodám způsobeným jeho osobou v zahraničí.
Každý účastník se spolupodílí na stravování dle dohody posádky (pokud není uvedeno jinak v podmínkách dané plavby na www.thisisblue.cz), posádka zajistí stravu i skipperovi, kterému i vaří.
Každý člen posádky bude pod vedením skippera spolupracovat při plavbě, držení hlídek při případné noční plavbě a plně dbát pokynů skippera. Každý člen posádky bude pomáhat s prací na lodi.