EOLSKÉ SOPTĚNÍ

DESTINACE
Liparské neboli Eolské ostrovy. Moře, o kterém psal Homér. Moře, které obklopuje ostrovy, z nichž každý je samostatným světem. Jasné, to jsou všechny ostrovy. Ale ne ty liparské! Proč? Protože jsou zrozeny a stále aktivně rozeny aktivní sopečnou činnosti!
Černé písky! Žluté bahno! Duhové balvany všech možných anorganických směsí! Máte na to vylézt na aktivní sopku Stromboli?
Tak je tedy? Eolské nebo Liparské ostrovy? Liparské se jim říká podle největšího ostrova Lipary, které je také nejvíce turistické, což velmi pravděpodobně ozkoušíme ve večerních přímořských restauracích. Mnohem případnější je ale nazývat tento výjimečný shluk sopek Eolské ostrovy. Od starověkých dob zde měl sídlo bůh větru Aelous, zřejmě syn Poseidona. (Bylo to komplikovanější, ale to probereme až na moři).
Eolské ostrovy v Tyrhénském moři jsou největrnější oblastí Itálie. Stále je to však pohodový sailing ve srovnání s řeckým egejským mořem. V létě je to zpravidla klidná chorvatská plavba. Mezi jednotlivými ostrovy je to několik hodin plavby, žádné velké přesuny.
Popisovat jednotlivé ostrovy nemá opravdu cenu. Proč? Protože každý z nich byl a je v odlišné fázi své sopečné činnosti. Některé jsou rozkvetlé, v jiných bublají v žlutém bahně sirné lázně (do kterých se ponoříme) a třeba Stromboli je v současnosti stále aktivní sopka. Sicilská domovská marína je na dohled ostrovu Vulcano, čímž pádem budeme mít dosti času na průzkum těchto historicky legendárních ostrovů.
INFORMACE
•  8. 7. – 17. 7. 2022
•  7 nocí na lodi
•  2 dny na sicilské pevnině
•  (2 noci v hotelu)
•  cena 17 600 Kč
Jak ušetřit
OBTÍŽNOST
0
Platební podmínky
Cena obsahuje
Cena neobsahuje
180
NÁMOŘNÍCH MIL
6
OSTROVŮ
7
DNÍ NA LODI
2
NOCI V HOTELU
ITINERÁŘ
8. 7. 2022 ∼ pátek
•  přílet do Catanie
•  prohlídka města
•  ubytování v hotelu
9. 7. 2022 ∼ sobota
•  přesun do mariny
•  nákup potravin na loď
•  odpoledne vyplouváme
9. 7. 2021 ∼ sobota až 15. 7. 2022 ∼ pátek
•  ostrovy Vulcano, Filicudi, Alicudi, Salina, Stromboli, Lipari
16. 7. 2022 ∼ sobota
•  vylodění
•  přesun do Catanie či UNESCO skvostu Syrakus
•  ubytování v hotelu
17. 7. 2022 ∼ neděle
•  odlet do Prahy
KAM POPLUJEME
„Eolské soptění je nejzajímavější oblastí moře, které obklopuje Itálii. Skromný turistický ruch, diverzita jednotlivých ostrovů a hlavně výstup na činnou sopku Stromboli!“
Trefí nás vystřelený balvan ze Stromboli?