ZA HORAMI

ZA HORAMI
Víte, že druhý nejkrásnější pohled na hory (ten první je samozřejmě z jejich vrcholů) je pohled z moře? Právě z něho si plně uvědomíte velikost vystupujících kopců, hor a masivů. Můžeme to udělat úplně odpočinkově a vystoupat na pár sopek na Liparech, či to uděláme expedičně a zdoláme vrcholy a útesy Faerských ostrovů na severu. Co den, to plavba a výstup.
Nabízíme krásu nekonečných kombinací hor a moře od Korsiky po divokou přírodu na severu. Jen vy vybíráte, které vrcholy zdoláte.
NABÍZÍME
•  Faerské ostrovy
•  Liparské ostrovy
•  Elba a Korsika
VÍME, JAK ŠPLHAT VZHŮRU,
PROTOŽE JSME THIS IS BLUE.
∼