2018 ∼ ITALSKÉ NASERDELLE

FAKTA
•  13. 7. – 22. 7. 2018
•  trasa Neapol – Ischia – Ventotene – Ponza – Palmarola – Procida – Capri – Neapol
•  upluli jsme 196 NM
Řada z vás ví, že z Neapole na Pontinské ostrovy jsme pluli už v roce 2017, proto se zde zastavíme pouze u nově objevených ostrovů.
PONZA
Nejvíce nás za naše jachtařské srdce vzala Ponza, jejíž geologický ráz stříká všemi barvami a roztodivnou kombinací hornin. Byl na ni z moře neuvěřitelný pohled, který nás ihned přinutil ji celou obeplout. Chvílemi Mars, chvílemi Venuše a jenom občas Země.
PALMAROLA
To jsme ale ještě netušili, jaký zázrak nás čeká na její nedaleké sestře Palmarole. I zkušení jachtaři se shodli, že takovou blankytnou čistotu moře jsme ještě neviděli. A protože jsme věru zkušeni, nebáli jsme se zakotvit na její severní straně, u malé písečné pláže s vyhlášeným drobným palmovým barem. I tento moment nás utvrdil v tom, že Italské naserdelle proběhne i v roce 2019!
CAPRI
A co perla Středomoří, Capri? Prozradím, že tentokrát jsme ke Capri dopluli, ale jako hrdí jachtaři, vědomi si jeho masového turismu, jsme ho jenom obkroužili. Protože nejvíce nás táhla realizace architekta Adalberta Libery, vila ze slavného filmu Pohrdání. Vzala nám dech, stejně jako celé Italské naserdelle!