2023 ∼ NORMANDSKÉ PROUDĚNÍ

FAKTA
•  2. 9. – 9. 9. 2023
•  trasa Cherbourg – Alderney – Gurnsney – Sark – Cherbourg
•  upluli jsme 99 NM
Pamatuji si, když jsem s jachtingem začínal. Když jsem potom byl na B kurzu, který už předpokládá, že fakt něco umíte, tam jsme se učili přílivy a odlivy na té nejtěžší oblasti – na Normandii. A teď, po letech, jsem se tam konečně vypravil. Vypravili. Vždy jsem si myslel, že to bude s hordou zkušených námořníků. Místo toho jsem se tam vypravil s hordou lásky, zcela a jen ve dvou, do těch nejtěžších vod Evropy. Pro představu v Saint Malo je příliv a odliv 14 metrů na výšku, každých 6 hodin, tam a zpět. Moře teče. Tady vidíte, jak vypadá domovská marina v Cherbourgu. Ten ukotvující sloup je před odchodem do města na prohlídku a takto vypadal po návratu z noci. Všechna ta místa na stání, ta marina, se zvedla o 9 metrů.
Nebudu zde psát román o jednotlivých ostrovech. Chceme zmínit jen jeden, Sark. Všichni zpravení o něm mluvili, to je to místo, které hledáte. Dosti uzavřená komunita, divoká příroda, krásné procházky a to celé na sotva šesti kilometrech čtverečních. Nakonec jsme tam strávili bezmála tři dny jako čistí vagabondi.
Neuvěřitelné bylo počasí, tak vítavé. Na začátku září mít nad 20 stupňů bylo úžasné. O samotě jsme se nechali nést proudy a ve sporém oblečení pozorovali obrovské atlantické medúzy myjící naši plachetnici. Akorát. Akorát, kde jste delfíni, kde jste velryby! Tož příště!