Petr Christov, proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


„Být na lodi, kterou pohání vítr silný tak, že jej nelze z lidské vůle ochočit, která je tak tichá, až je ten hluk živlů lidskému uchu k nesnesení, stojí za to prožít. Plachtění není pouze synonymem zábavy horkého léta, ale jedinečným prožitkem neopakovatelného.“